Υποστήριξη ασθενών μετά από χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία

 

 

 

Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται κυρίως στην ογκολογία και την αιματολογία. Αυτές οι θεραπευτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς παγκοσμίως εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς παρουσιάζουν σοβαρή αδυναμία μετά την υποβολή τους σε αυτές τις θεραπείες, με αποτέλεσμα ορισμένοι να διακόπτουν ακόμη και τις αγωγές χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας. Αυτό συχνά οφείλεται στη συσσώρευση προϊόντων διάσπασης του όγκου και υπολειμμάτων φαρμάκων στον οργανισμό, τα οποία δεν αποβάλλονται επαρκώς.

Το πρόγραμμά μας “Super Detox” βοηθά τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα πιο αποτελεσματικά και να αναρρώσουν ταχύτερα.

Το πρόγραμμα Super Detox περιλαμβάνει:

Καθαρισμό του αίματος/πολλαπλό πέρασμα με ενδοφλέβιο όζον

Ενδοφλέβια χορήγηση ηλεκτρολυτών

Ενδοφλέβιες βιταμίνες

Λεμφική παροχέτευση “Icoone” για τον καθαρισμό της λέμφου

Για τα εντερικά προβλήματα υπάρχει και η υδροκολονοθεραπεία, ο τελευταίας τεχνολογίας γερμανικός εξοπλισμός “ Herrmann Comfort”, βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.